ZAPOSLENI

 

Stručna služba:

 1. Zamenik direktora: dr vet. Viktor Molnar
 2. Viša savetnica za finansijsko-materijalne poslove:  Sandra Sogić Mojsilović
 3. Samostalna savetnica za pravne poslove: Vesna Jovanović
 4. Savetnik za plasmane i studijsko-analitičke poslove: Miroslav Stokin
 5. Savetnik za plasmane i studijsko-analitičke poslove: Marko Marinković
 6. Savetnica za plasmane i studijsko-analitičke poslove: Gabriela Kormanjoš
 7. Savetnik za plasmane i studijsko-analitičke poslove: Valentino Čalić
 8. Savetnik za plasmane i studijsko-analitičke poslove: Goran Strugar
 9. Savetnica za plasmane i studijsko-analitičke poslove: Dragana Vidić
 10. Saradnica za praćenje kreditnih partija: Marija Toth
 11. Saradnica za praćenje naplate i knjiženje plasmana: Danijela Marjanović