О ФОНДУ - Органи управљања


Одлуком о оснивању Фонда утврдјено је да је орган управљања Фондом Савет кога чине председник и шест чланова. Чланове Савета именовало је Извршно веће АП Војводине као и Надзорни одбор који има председника и два члана.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине именовало је и директора Фонда.

Заменик директора: др вет. Виктор Молнар


ОРГАНИ ФОНДА

САВЕТ ФОНДА

НАДЗОРНИ ОДБОР ФОНДА

Горан Станојевић - председник Наташа Зекић - председник
Сандра Иветић - члан Ристо Поповић - члан
Верица Попов - члан Јасмина Благојевић - члан
Ненад Бачић - члан  
Драгана Мушицки - члан  
Душан Варничић - члан  
Андреа Јухас - члан