О ФОНДУ - Извори финансирања


  • средства обезбеђена у Буџету АП Војводине;
  • средства прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица;
  • приходи по основу улагања средстава Фонда;
  • средства међународних финансијских организација, односно појединих земаља за реализацију регионалних програма развоја пољопривреде;
  • друга средства остварена у складу са законом.