ZAPOSLENI

Direktor fonda
mr Miloš Maletić

Zamenik direktora
Viktor Molnar

Stručna služba:

Sandra Sogić Mojsilović Samostalni stručni saradnik
Miroslav Stokin Samostalni stručni saradnik
Vesna Jovanović Samostalni stručni saradnik
Danijela Marjanović Samostalni stručni saradnik
Marko Marinković Samostalni stručni saradnik
Marija Tot Samostalni stručni saradnik
Valentino Čalić Samostalni stručni saradnik
Gabriela Kormanjoš Viši saradnik